VLASTNOSTI TRHU YIWU PÁSOV

VLASTNOSTI TRHU YIWU PÁSOV

Trh s pásmi Yiwu je distribuovaný na trhu Wenzhou a Guangzhou v ranom čase, priťahuje oba tieto dva mestské podniky, ktoré prichádzajú do Yiwu, aby vytvorili predajné okná svojim neustálym rozvojom a silnou vplyvovou silou.Mnohé závody na výrobu pásov dokonca presunuli svoje továrne do yiwu.